náhled

V nejbližší době nás čeká:

Blanická mše: slaví se v úterý, 8. 10., v kostele sv. Františka na Chodově (u zastávky Litochlebské náměstí). Všichni jste srdečně zváni, rodiče, děti i známí. Po mši bude možnost přesunout se vedle na faru na popovídání s možností donést něco k snědku.

Jednodenka: První výprava proběhne 18. 10. Pojedeme na akci Lesů ČR. Čeká nás program o lesnictví i spousta práce, protože budeme pomáhat při zalesňování.

Junák, 7. středisko BLANÍK Praha 4 

Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27 
Číslo jednotky: 114.07

kontakt na vedení oddílu:    

utahove@skaut.cz   
Powered by nPress ~ administrace